دیروز توانستم وبلاگی را که مدتها قادر به بازیابی آن نبودم مجدداً کشف و احیا کنم. در وبلاگ قبلی مطالب را فقط به اسپرانتو می نوشتم، اما دیروز متوجه شدم که سیستم جدید بلاگ اسکای برای نوشتن به اسپرانتو مناسب نیست به همین دلیل بین تعطیلی این وبلاگ و یا تغییر زبان بایستی یکی را انتخاب می کردم که دومی برایم خوشایندتر بود. بنابراین از امروز این وبلاگ به زبان فارسی و با هدف اطلاع رسانی اسپرانتویی و بحث در این خصوص تغییر می یابد. ضمناً از کسان دیگری نیز که مایل به درج مطلب مرتبط با موضوع در اینجا هستند دعوت می کنم حتما این کار را انجام دهند تا این وبلاگ به صورت گروهی اداره شده و همیشه حرفهای تازه برای گفتن داشته باشد.