سخنرانی در دفتر سبزاندیشان

دوشنبه هفته آینده در دفتر سبزاندیشان جلسه سخنرانی ماهانه به زبان اسپرانتو برگزار میگردد. در این جلسه آقای خیرخواه در مورد کشور تایوان به ارائه مطلب خواهند پرداخت. آقای خیرخواه که چندین سال است در کشور تایوان اقامت دارند شب گذشته نیز در دفتر مجله حضور داشتند و در جمع دوستان اسپرانتودان به بحث و گفتگو پرداختند. همه علاقه مندان می توانند در جلسات هفتگی موسسه که روزهای دوشنبه از ساعت ۶ بعدازظهر در محل دفتر واقع در خیابان استادنجات اللهی، شماره ۲۶، واحد ۸ حضور داشته باشند.