هرچند امروز قصد نداشتم مطلبی بنویسم، اما پس از شرکت در جلسه نشست با آقای خیرخواه که در آن ایشان درباره تایوان سخنانی ایراد فرمودند، و مشاهده حضور بسیار کمرنگ اسپرانتودانان تهرانی در این جلسه، برآن شدم تا حداقل از این طریق گله ای از کسانی داشته باشم که همواره دم از جنبش اسپرانتو و کارهایی که باید انجام دهیم می زنند اما حاضر نیستند گوشه ای از همان کارها را خود به عهده بگیرند. حتی این را هم که از آنان توقع نداشته باشیم، لااقل انتظار می رود که در همایش ها و نشست ها حضور یابند.

امروز در همین جلسه نشست ماهانه، قرار شد سخنران بعدی بنده باشم و موضوع سخنرانی نیز تلفن همراه و شبکه موبایل باشد. خوب بنابراین بایستی مطالبی دراین رابطه گردآوری کنم. این سخنرانی دومین دوشنبه ماه اسفند ساعت ۶ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.