وبلاگ گروهی اسپرانتو

از روز نخستی که شروع به نوشتن این وبلاگ فارسی کردم نظرم این بود که یک وبلاگ تیمی و گروهی داشته باشیم. این نکته را به عنوان جمله معرفی وبلاگ نیز ذکر کردم. متاسفانه تا امروز کسی علاقه‌مندی خود را برای همکاری اعلام ننموده است. به همین دلیل مجدداً از خوانندگان این وبلاگ و علاقه‌مندان اسپرانتو دعوت می‌کنم که با اعلام آمادگی خود برای نوشتن در این وبلاگ رسانه مناسبی برای اسپرانتو به وجود بیاورند. خودم هم شخصاً حاضرم این وبلاگ را تعطیل کرده و در هر وبلاگ دیگری که بتوان به صورت گروهی در آن مطلب نوشت همکاری کنم.