از شما متشکرم!

دوستان عزیز،

از اینکه با ارسال نظر و اعلام آمادگی برای همکاری مرا شرمنده خود کردید بسیار متشکرم. برای دو دوست عزیزی که نظرات خود را تاکنون نوشته‌اند دعوتنامه ارسال کردم. امیدوارم که به زودی مطالب آنان را در این صفحه شاهد باشیم.

درمورد کنگره اسپرانتو و انتخابات هیات مدیره نیز با توجه به موقعیت زمانی خوبی که وجود دارد با پیشنهاد آقای نامی برای روز تولد زامنهوف موافقم. امسال این روز مصادف با جمعه ۲۴ آذرماه است که علاوه بر تعطیل بودن از نظر زمانی برای تغییر و تحول بین هیات مدیره آتی و کنونی نیز فرصت مناسبی را تا پایان سال در اختیارمان می‌گذارد. اگر دوستان نظر دیگری دارند اعلام کنند تا مورد بحث قرار بگیرد.