X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آشنایی با رادیوهای اسپرانتو-مقدمه-2

 

در نوشتار قبلی ،به رادیوهای اسپرانتو از دیدگاه چگونگی پخش برنامه و در نتیجه راه های گوش دادن به آن ها اشاره شد و دانستیم که در ساده ترین حالت با داشتن یک دستگاه رادیو ی معمولی

می توان تنها شنونده ی چند رادیو بود. زیرا بسیاری از آن ها محلی بوده و محدوده ی اندکی را تحت پوشش قرار می دهند.

و اگر از امکان ماهواره برخوردار باشیم،می توان راحت تر و با کیفیت بهتر رادیوهای بیشتری را شنونده بود.

و سرانجام به رادیوهای اینترنتی پرداختیم که چگونه با کمک آن محدودیت زمان و مکان به کنار رفته و می توان به راحتی در هر گوشه ای از جهان و هر زمان ،گوش خود را به صدای دل انگیز رادیوهای اسپرانتو سپرد.

اما رادیو های اسپرانتو را از دیدگاه های دیگری نیز می توان طبقه بندی کرد:

 

رادیوهای تمام اسپرانتو و دوزبانه:برخی از رادیوهای اسپرانتو که بیشتر جنبه ی بین المللی دارند تمام برنامه های خود را به زبان بین المللی اسپرانتو پخش می نمایند و در نتیجه به طور کامل برای همه ی اسپرانتودانان سراسر جهان قابل استفاده اند مانند رادیوهای چین،کوبا،ایتالیا،واتیکان،خبرگزاری جهان، رادیو اینترنتی اسپرانتو(کره)،گزارش پاناما،

رادیو سبزو ....

 

ولی بیشتر رادیوهای محلی برنامه های خود را به دو زبان اسپرانتو و زبان محلی خود پخش

 می کنند.مثلا رادیو  zamدر فرانسه برنامه های خود را ،نیمی به اسپرانتو و نیمی به فرانسوی پخش

می نماید.ولی رادیو ریودوژانیرو در برزیل سهم بیشتری را به زبان محلی خود اختصاص داده وبیشتر بدان سخن پراکنی می نماید.در عوض رادیو Nestoو رادیو 3zzzبییشر به اسپرانتو و مقداری از وقت را به زبان محلی اختصاص داده است.

رادیوهای دولتی و غیر دولتی: برخی از رادیوهای اسپرانتو زبان ، زیر مجموعه ای از رادیوی رسمی و دولتی آن کشور است و بودجه ی آن نیز به توسط آن ها تامین می گرد مانند رادیوهای چین،لهستان،ایتالیا،کوبا و واتیکان.

بیشتر رادیوهای دیگر توسط علاقه مندان یا جمعیت های گوناگون به وجود آمده اند.

رادیوهای روزانه ،هفتگی و ...: از نظر ترتیب زمانی پخش هم می توان رادیو های اسپرانتو را

 مد نظر قرار داد.رادیوهای چین و لهستان هر روز به اسپرانتو سخن می گویند.

رادیو واتیکان هفته ای دو بارو رادیوهای کوبا و ایتالیا در هفته یک بار به اسپرانتو برنامه پخش

می کنند.

در مورد بقیه ی رادیوها در زمان معرفی آن ها خواهم نوشت.