رادیوهای اسپرانتو-رادیو کوبا

 

تاریخچه:

بخش اسپرانتوی رادیو کوبا در تاریخ 11 سپتامبر 1988 آغار به کار نموده

و از آن هنگام تا به امروز به  در روزهای یکشنبه به زبان اسپرانتو سخن می گوید.

این رادیو تنها رادیوی اسپرانتو زبان در آمریکای جنوبی است که بر روی موج کوتاه

در تمام قاره ی آمریکا قابل شنیدن است.تا چند وقت قبل برنامه های آن برای اروپا نیز

پخش می شد که فعلا تنها در آمریکا بر روی موج کوتاه قابل شنیدن است.

               ساعت پخش و امواج:

رادیو اسپرانتوی کوبا یک رادیوی هفتگی است و فقط در روزهای یکشنبه،برنامه

پخش می نماید. برنامه های این رادیو به مدت نیم ساعت تولید و4 بار تکرار می گردد.

این برنامه ها متاسفانه به سوی ایران هدایت نمی گردد و با رادیوهای معمولی قابل دریافت نیست.

اما با مراجعه به سایت های رادیو کوبا و یا Radioarkivoمی توان به آن گوش سپرد.

 

منطقه

ساعت پخش

(UTC)

امواج(متر)

فرکانس ها (کیلوهرتز)

آمریکای شمالی

7:30-7:00

49

6000

آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی

15:30-15:00

25

11760

آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی

20:00-19:30

25

11760

آمریکای مرکزی

24:00-23:30

49

6140

 

برنامه ها:

 رادیو کوبا در برنامه ی نیم ساعته ی خود ،اخبار کوتاه،مصاحبه،برنامه ی ادبی و...

را پخش می نماید  .

 

نشانی ها:

 

وب سایت : http://www.radiohc.cu/heroes/heroesesperanto.htm

 

 

پست الکترونیکی: radiohc@enet.cu

 

 

نشانی:

 

Radio Havano Kubo
pf.6240                                                   
Havano, Kubo