ابراز خوشوقتی

حضور آقای سیدقوام در بین نویسندگان این وبلاگ میتواند نویدبخش پرثمرتر شدن این وبلاگ باشد. اصولاً وقتی عقاید مختلف و سلیقه‌های گوناگون در کنار یکدیگر قرار گیرند آنگاه میتوان به کسب نتایج خوب امیدوار شد. ورود نامبرده را به این وبلاگ تبریک گفته و امیدوارم بعد از مدت نه چندان طولانی که اندکی از فشار کاری‌ام کاسته شد بتوانم در همراه سایر نویسندگان عزیز این وبلاگ، من هم به ارائه مطالبی بپردازم.