X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

شبکه پیام و اسپرانتو

 

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۸۵

شبکه پیام- روز شمار تاریخ- صفحه ۵۰۴

۱۲۶۶: ابداع زبان بین المللی اسپرانتو به همت زامنهوف( لغت شناس لهستانی) که با توجه به یکی بودن بسیاری از لغات درزبانهای اروپایی ،تلفظ، نوشتن و یادگیری آسان ، مورد استقبال عمومی قرار گرفت ولی دولتها از آن استقبال نکردند.