X
تبلیغات
زولا

اسپرانتو و روزنامه جام جم

 

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۸۵

روزنامه جام جم- سال هفتم- شماره ۱۸۲۵- تقویم- صفحه۱۶

به دنبال تسهیل در انتقال مفاهیم

ابداع زبان بین المللی اسپرانتو

بشر از گذشته های بسیار دور به دنبال ایجاد ارتباط و درک مفاهیم مورد نظرش از طریق کلام بوده ودر این راه ابداعات گوناگونی انجام داده است.یکی از این روشها ابداع زبان اسپرانتو میباشد. اسپرانتو زبانی است بین المللی که در ۲۶ سپتامبر ۱۸۸۶ بوسیله جزوه ای با نام یک زبان جهانی معرفی شد.در این جزوه مولف از امضای مستعار اسپرانتو استفاده کرده بود و این اسم مستعار را که در زبان جدید به معنی امید است توسط لودویک زامنهوف- پزشک لهستانی -انتخاب شد و همین نام بعد ها به خود زبان مزبور اطلاق شد.این زبان دارای دستور زبان بسیار ساده است و تنها ۱۶ قاعده دارد و طبق آخرین روشهای کد گذاری علمی ساخته شده ...

امروزه بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که اسپرانتو بهترین زبان برای کار رایانه ها و ماشینهای ترجمه است و همچنین سریعترین و ارزانترین وسیله انتقال اطلاعات علمی به سراسر دنیاست. این کشف مانند هر اقدام عملی دیگر در طول سالیان بعد توسط صدها زبان شناس از کشورهای مختلف جهان تکمیل شده ...

با وجود استقبال ملل دنیا از این زبان به علت مخالفت دولتهای استعمارگر انگلیسی زبان ، اسپرانتو زبانی بین المللی نشده است.