مرتضی آوینی و اسپرانتو

امروز 20 فروردین است.

13 سال پیش در چنین روزی "مرتضی آوینی"نویسنده و فیلم ساز ایرانی ،در حالی که در یک منطقه ی جنگی در حال تهیه ی فیلمی در مورد جنگ ایران و عراق بود ، به مین برخورد نموده و به جمع قربانیان نامردترین و موذی ترین سلاح جهان پیوست.

آوینی اگر چه نویسنده ای اهل قلم و فیلم سازی فعال و توانا بود ولی در ارتباط با اسپرانتو می توان او را در زمره ی کسانی دانست که از درک عظمت و شکوه اسپرانتو عاجز بوده و بی جهت به مخالفت با آن پرداخته است.

وی در مقاله ای در مورد ارتباطات ، به طرفداران اسپرانتو  لقب "سیاه اندیش " داده و اسپرانتو را "زبانی قلابی" می داند.

متن کامل مقاله ی وی را در این آدرس بخوانید.

 

 

http://ershad.gov.ir/barnameh/it/maghalat/darbare-ertebat.htm