روز جهانی معلم


عنوان مقاله :  روز جهانی معلم


پدید آورنده : علی اصغر کوثری


ناشر : سایت  آفتاب کنگاور


تاریخ انتشار :  سیزدهم مهر    ۱۳۹۲= پنجم اکتبر 2013


مشاهده کنید.


لطفا پس از مطالعه ، نظر خود را در و ب سایت آفتاب کنگاور یا در این وبلاگ بیان فرمایید.
در نگارش این نوشتار از منابع گوناگون از جمله سایت اسپرانتو زبان ویکی پدیا - به شرح تصویر زیر - بهره برده شده است.

این مطلب در وبلاگ " 5 اکتبر" نیز درج شده است.

برچسب‌ها: آفتاب کنگاور

گاندی و اسپرانتو


عنوان مقاله :  گاندی ، اصلاح گر بی خشونت


پدید آورنده : علی اصغر کوثری


ناشر : سایت  آفتاب کنگاور


تاریخ انتشار :  دهم مهر   ۱۳۹۲


مشاهده کنید.


لطفا پس از مطالعه ، نظر خود را در و ب سایت آفتاب کنگاور یا در این وبلاگ بیان فرمایید.این مطلب در وبلاک " ۵ اکتبر " نیز درج شده است.

برچسب‌ها: آفتاب کنگاور

علی از دیدگاه نام آوران

و این هم ترجمه ی 3 صفحه از کتاب اسپرانتو زبان Ali ,la simbolo de humaneco    

 

و درج آن در سایت آفتاب کنگاور 

 

با سپاس فراوان از نویسنده ی محترم کتاب آقای " سید مرتضی میر باقیان " 

 


عنوان مقاله :  علی از دیدگاه نام آوران


پدید آورنده : علی اصغر کوثری


ناشر : سایت  آفتاب کنگاور


تاریخ انتشار : 7   امرداد  ۱۳۹۲


مشاهده کنید.


لطفا پس از مطالعه ، نظر خود را در و ب سایت آفتاب کنگاور یا در این وبلاگ بیان فرمایید.
این مطلب در وبلاک " ۵ اکتبر " نیز درج شده است.

برچسب‌ها: آفتاب کنگاور