روز جهانی معلم


عنوان مقاله :  روز جهانی معلم


پدید آورنده : علی اصغر کوثری


ناشر : سایت  آفتاب کنگاور


تاریخ انتشار :  سیزدهم مهر    ۱۳۹۲= پنجم اکتبر 2013


مشاهده کنید.


لطفا پس از مطالعه ، نظر خود را در و ب سایت آفتاب کنگاور یا در این وبلاگ بیان فرمایید.
در نگارش این نوشتار از منابع گوناگون از جمله سایت اسپرانتو زبان ویکی پدیا - به شرح تصویر زیر - بهره برده شده است.

این مطلب در وبلاگ " 5 اکتبر" نیز درج شده است.

برچسب‌ها: آفتاب کنگاور