کنگره ی ۹۱

نود و یکمین کنگره ی بین المللی اسپرانتو، از روز شنبه 7 امرداد 85 (29 ژولای 2005)

در شهر فلورانس ایتالیا ،آغاز به کار کرد.

در این کنگره که تا15 امرداد (5 اوت) ادامه دارد،2117 اسپرانتودان از62 کشور

(از ایران9 نفر) شرکت دارند.برنامه های کنگره شامل سخن رانی،سرود،اجرای نمایش

،مسابقات،و... خواهد بود.

کنگره های اسپرانتو همه ساله در یک کشور برگزار و محفلی برای حضور و دیدار

اسپرانتودانان مختلف است و بی شک تنها اجتماعی در جهان است که شرکت کنندگان

نا هم زبان آن ،بدون نیاز به مترجم با یکدیگر سخن می گویند.

۰