نمایندگی uea

 

من قصد دارم نمایندگی uea  در موضوعات مردم شناسی  و زبانشناسی را بعهده بگیرم . خواهش میکنم  دوستانی که در این زمینه دستی در کار دارند مرا یاری نمایند. متشکرم